ORGANIZACJA

GODZINY OTWARCIA

Przedszkole i Żłobek otwarte są w godzinach: 6.30 – 18.00

GRUPY

Grupy liczą do 18 dzieci, co pozwala nam na indywidualne podejście, baczne ich obserwowanie i wychwytywanie ich zdolności lub wczesną interwencję w sytuacjach problemowych. Każda z grup prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: nauczyciela wychowawcę i nauczyciela wspomagającego.

KADRA

Nasz personel składa się z kompetentnych, kreatywnych i wykształconych nauczycieli, specjalistów i pracowników dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę . Opiekunowie towarzyszą dzieciom w jednym z najważniejszych etapów ich rozwoju, kształtując ich osobowość, charakter, samodzielność oraz chęć do poznawanie otaczającego je świata.

Nasz personel aktywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, naradach szkoleniowych i studiach podyplomowych.

Współpracujący z nami specjaliści : logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitanci, terapeuci, wspólnie z naszą kadrą czuwają nad zdrowym i harmonijnym rozwojem dzieci.

ZAPRASZAMY

 

Telefon: +48 123456789

email: info@przedszkoleuzwirka.pl

Close Menu