Zajęcia

Edukacja najmłodszych jest narzędziem niezbędnym w kształtowaniu nowych pokoleń i niezbywalnym prawem od momentu narodzin. W naszym żłobku oferujemy dzieciom zajęcia różnorodne, atrakcyjne i zabawne, które jednocześnie zapewniają realizację celów i treści odpowiadający poszczególnym etapom rozwoju dziecka. Struktura zajęć jest klarowna, a krótkie i treściwe komentarze zawsze odnoszą się do praktyki pedagogicznej.

W pierwszym okresie życia dziecka dominują zmiany rozwojowe i właśnie wokół tego w naszej placówce koncentrują się proponowane zajęcia. Ich celem jest wczesne pobudzanie umiejętności motorycznych, wzrokowych i słuchowych prowadzących do rozwoju inteligencji. Maluchy bawiąsię w oparciu o innowacyjne metody, które nie tylko uczą ale i dają dużo radości i uśmiechu. Dzieci strasze dodatkowo biorą udział w zajęciach zorganizowanych, grupowych:

Zajęcia grupowe:

JĘZYK ANGIELSKI (3x w tygodniu) – dzieci bawią się jednocześnie osłuchując się z językiem. Lektor przy użyciu maskotki małpki zwraca się do dzieci w języku angielskim jednocześnie pokazując przedmioty o których mówi. Zajęcia odbywają się w formie zabaw muzycznych, dzięki czemu nauka języka jest wielką zabawą.

RYTMIKA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII (2X W TYGODNIU) – zajęcia umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tępa, głośności i wysokości dźwięków, odtwarzają melodię i rytm za pośrednictwem głosu, klaskania, tupania, a także uczą się grać na prostych instrumentach

ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE (2X W TYGODNIU) – to twórcze ćwiczenia w formie zabawy, dające dzieciom możliwość wykorzystania własnej energii i spontanicznej aktywności, również uczące samoakceptacji, pełnej świadomości własnego ciała i otoczenia, form aktywnego relaksu oraz poprzez działania w grupie uczące istoty relacji międzyludzkich. W ćwiczenia ruchu rozwijającego wplatane są elementy gimnastyki korekcyjnej, w ramach profilaktyki wczesnych wad postawy u dzieci.

CERAMIKA – zajęcia podczas których dzieci lepią z gliny ceramicznej oraz specjalnymi farbami malują figurki ceramiczne. Dzieci uczestnicząc w zajęciach poznają ciekawy materiał, jakim jest glina oraz różne techniki lepienia. Rozwijają swoje zdolności manualne, dobrze się przy tym bawią, a przy okazji tworzą piękne prace. 

Close Menu