ZAPISY

WPISOWE ( opłata jednorazowa, bezzwrotna) wynosi: 300,00 zł.

CZESNE składa się z abonamentu oraz stawki żywieniowej.

Miesięczny abonament ( bez wyżywienia) wynosi: 500,00 zł

Opłata za wyżywienie jest naliczana proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko było żywione. Opłata za dzienne wyżywienie wynosi 12,00 zł.

Czesne jest opłacane z góry, przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe lub bezpośrednio w sekretariacie placówki.

NUMER KONTA

Dotacja nie obejmuje okresu wakacyjnego, tj. lipca i sierpnia.

Jeżeli jednocześnie do placówek uczęszcza rodzeństwo, przysługuje upust w abonamencie miesięcznym w wysokości 50,00 zł na drugie i kolejne

dziecko.

Istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka – roczny koszt ubezpieczenia wynosi: 36,00 zł.

KOMERCYJNIE

 

Abonament miesięczny wynosi 1000,00 zł.

W abonamencie zawarte jest całodzienne wyżywienie dziecka.

ABONAMENT DZIENNY

Abonament dzienny wynosi 50,00 zł za każdy dzień.

W abonamencie zawarte jest całodzienne wyżywienie dziecka

Pomoc w sprawie płatności pod numerem: 505160543

Regulamin oraz polityka prywatności RODO

Close Menu